Hvad er regressionsterapi?

• Det er en en meget blid og forløsende terapiform, hvor du arbejder med en specifik
problemstiling eller et mønster i dit liv, som fylder følelsesmæssigt i din dagligdag
på en måde som er uhensigstmæssig for dig. Da ubehagelige følelser og tilstande stammer
et sted fra, kan du, ved eksempelvis at gå tilbage til barndomshændelser og med denne
terapi forløse de uhensigtsmæssige mønstre og forøge din livskvalitet her og nu.


Hvordan kan du bruge terapien?

• Terapien kan bruges til at ændre uhensigtsmæssige tankeformer, som i den terapeutiske
proces konfronteres på en blid og nænsom måde.
• Der vil opstå en bevidsthed på sammenhængen mellem årsag og virkning i forhold til det,
som er blevet behandlet i terapien.
• Der kommer accept af det hændte.
• Der vil være involveret tilgivelse af dig selv eller andre.
• Der vil være en forløsning af dit problem.
• I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt, at gentage terapien efter et stykke tid.


Hvornår vælges denne terapiform?

• Den vælges, når du har arbejdet med sin problemstiling i andre terapiformer uden, at der
synes at være opnået noget særligt udbytte heraf.


Hvilket udbytte får du af terapien?

• Via bevidsthed omkring tidligere hændelser vil det være muligt at ændre ens sindstilstand,
så der i dagligdagen efterfølgnede vil medføre større livsglæde og du vil have mere energi.


Hvordan foregår terapien?

• Du ligger ned – eventuelt med et tørklæde for øjnene og med et tæppe over sig.
• Terapien vil starte med en guided afslapning.
• Jeg vil guide dig blidt igennem hele processen.


Hvor lang tid tager terapien?

• Terapien tager typisk 2-­2½ time inklusiv forsamtale og efterfølgende afrundende samtale.


Hvordan vil jeg have det efter terapien?

• Du vil typisk føle dig lettet og fyldt med energi efter terapien.
• Du vil typisk have fået et nyt og mere afklaret syn på den problemstilling, som terapien omhandlede.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uddybende snak. Det er ganske gratis og helt uforpligtende.