Hvad er transformationsterapi?

Det er en meget givende og enkel terapi med stort udbytte for den enkelte. Det kræver, at du som person har en spirituel forestilling om og tro på, at der er chakraer i kroppen og at de har en funktion, som sikrer kroppen og psykens velvære og balance. Du behøver ikke, at vide, hvad de står for eller have indgående kendskab til deres funktion.Hvordan kan du bruge terapien?

Terapien tager udgangspunkt i ”ét problem” i dit liv, som du er ”kørt fast i” og derfor ønsker hjælp til at få belyst fra flere vinkler. Problemstillingen kan for ekspempel være ”det ægteskabelige”, ”det jobmæssige”, ”ens autoritet”, ”følelsen af afvisning”, ”problemer med kraft og styrke”. Emnerne er udtømmelige, som så vil blive belyst fra flere vinkler ved at få det belyst gennem alle sine chakraer.Hvilket udbytte får du af terapien?

• Terapien vil medvirke til at forøge dit fysiske velvære og
måske vil du opleve en reduktion af dine fysiske symptomer.
• Den vil kunne ændre noget i din krop.
• Den vil kunne tilføre dig flow i alle dine chakraer.
• Den vil kunne ændre grundlæggende tankeformer.Hvordan foregår terapien?

Under terapien vil du ligge ned med lukkede øjne og med et tæppe over dig og jeg vil guide dig gennem terapien. Vi vil sammen finde en ”nøgle”, som du vil kunne bruge til få adgang til din indre visdom og klarhed i forhold til den problemstilling, du har brug for at få belyst.Hvor lang tid tager terapien?

Terapien vil tage typisk ca. 2 timer inklusiv samtale inden, hvor vi klargør
problemstillingen og afrundende samtale efterfølgende.Hvordan vil jeg have det efter terapien?

Du vil typisk føle dig opløftet, lettet og være tilført en indre klarhed i forhold til dit problem.